Uiterlijk 1 mei moet uw belastingaangifte over 2017 binnen zijn bij de Belastingdienst. Vult u zelf de aangifte in, vergeet dan niet dat bepaalde kosten (deels) aftrekbaar zijn. U loopt anders belastingvoordeel mis!

Vult u uw belastingformulier voor 1 april in, dan krijgt u zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Vult u uw formulier in april in, dan probeert de Belastingdienst u voor 1 juli te berichten. Maar mogelijk wordt het iets later.

Welke kosten zijn (deels) aftrekbaar?

Controleer de door de Belastingdienst al ingevulde gegevens op uw formulier goed. Vergeet ook niet dat bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor een hypotheek, (deels) aftrekbaar zijn. Een dergelijk belastingvoordeel laat u toch niet liggen?

Hypotheekkosten

De kosten die u bijvoorbeeld heeft gemaakt bij het oversluiten van uw hypotheek, omdat u wilt profiteren van de lage rente, zijn aftrekbaar. U moet dan denken aan afsluitkosten, advies-, taxatie- en notariskosten. Mogelijk moest u ook een boeterente betalen omdat uw rentevastperiode nog niet was afgelopen.

Al deze financieringskosten zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De betaalde hypotheekrente voor uw eigen woning is standaard aftrekbaar. Let op: door de lage hypotheekrente kunt u minder aftrekken voor uw inkomstenbelasting.

Premie verzekeringen

Ook de premies die u betaalt voor bepaalde verzekeringen zijn (deels) aftrekbaar. U moet hierbij denken aan de premie voor een:

  • arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking;
  • lijfrenteverzekering of fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct.


Vergeet u deze premies af te trekken, dan heeft u geen belastingvoordeel. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Over een eventuele uitkering van een van deze verzekeringen betaalt u in de toekomst overigens wel belasting.

Voorlopige aanslag 2018

Heeft u een voorlopige aanslag over het lopende jaar ontvangen? Controleer dan eerst of uw gegevens kloppen. Is dat niet het geval of verandert op korte termijn iets in uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met de Belastingdienst.