Zoals gebruikelijk afgelopen jaren is uw digitale aangifteformulier al grotendeels ingevuld. Het is raadzaam om de al ingevulde bedragen goed te controleren of aan te vullen.

Ook de snelheid van afhandelen door de Belastingdienst is inmiddels aardig ingeburgerd. Is uw ingevulde formulier voor 1 april binnen, dan krijgt u zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wacht u tot na 1 april, dan krijgt u later bericht. Al probeert de Belastingdienst ook deze groep vóór 1 juli te berichten.

Vergeet aftrekposten niet

Mogelijk heeft u het afgelopen jaar verschillende kosten gemaakt die mogelijk (deels) aftrekbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het af- of oversluiten van uw hypotheek. Vergeet die kosten niet in te vullen, dan loopt u geen belastingvoordeel mis. Bij een hypotheek zijn verschillende aftrekbare kosten, zoals afsluit-, advies-, taxatie- en notariskosten. Opgeteld kan dat een aardig bedrag zijn. Zo’n belastingvoordeel moet u niet laten lopen.

Boeterente

De hypotheekrente is, ondanks een lichte stijging, vaak nog steeds aantrekkelijk genoeg om uw hypotheek over te sluiten. U kunt dus voor het aflopen van de rentevastperiode overstappen naar een hypotheek met een lager tarief.

In dat geval betaalt u vaak een boete aan uw huidige geldverstrekker. Ook de boeterente is aftrekbaar. Het is wel slim om vooraf een berekening te maken of de betaalde boeterente opweegt tegen de lagere hypotheekrente.

De hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen huis is aftrekbaar. Door de lage rentepercentages daalt echter ook uw hypotheekrenteaftrek.

Aftrekbare verzekeringspremies

Behalve rente en kosten voor uw hypotheek zijn ook de premies voor bepaalde verzekeringen (deels) aftrekbaar op uw aangifteformulier. U moet dan denken aan de premie voor een:
• arbeidsongeschiktheidsverzekering;
• woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking;
• lijfrenteverzekering of fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct.

Vergeet deze premies vooral niet in te vullen op uw belastingformulier. Mocht een van deze verzekeringen uitkeren dan moet u over het bedrag wel belasting betalen. De hoogte van dat bedrag is ook afhankelijk van uw belastingschijf.

Spaartaks

Mogelijk heeft een groep spaarders te veel belasting betaald over hun vermogen. Deze belasting wordt ook wel de spaartaks genoemd en valt in box 3. Het zou gaan om de jaren 2017 tot en met 2021. Mogelijk worden deze spaarders gecompenseerd over de voorgaande jaren.

Voor 2021 gelden voorlopig nog de oude regels. Spaarders die over de jaren 2017 tot en met 2021 te veel belasting hebben betaald en waarvan de aangifte nog niet definitief is, kunnen nog steeds bezwaar indienen.

In afwachting van een oplossing worden belastingplichtigen gevraagd de voorlopige aanslagen over 2022 gewoon te betalen. Ook wordt deze spaarders gevraagd aangifte over 2021 te doen, ook over hun vermogen.

Een oplossing voor het probleem is nog niet voorhanden. De definitieve aanslagen voor 2021 worden bij deze mensen pas na 1 juli opgelegd.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst werkt ook voor de aangifte van 2021 met een voorlopige belastingaanslag. Maakt u daar gebruik van, dan betaalt u een vast bedrag vooruit. Controleer ook hier uw gegevens en bedragen.

Is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie en is dat van invloed op uw voorlopige aanslag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst.