1 juli is – samen met 1 januari – een belangrijke datum als het aankomt op (wets)wijzigingen. Komende maand wordt er weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op uw financiën, zowel positief als negatief. Daarom is het belangrijk om hier goed naar te kijken. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Accijns op brandstof

De overheid heft accijns over verschillende producten waaronder brandstof. De accijns wordt normaal gesproken ieder jaar op 1 januari verhoogd met de inflatiecorrectie. Dit jaar ziet dit er echter iets anders uit.

In april vorig jaar heeft de overheid de accijns op brandstof namelijk tijdelijk verlaagd om de hoge brandstofprijzen te compenseren. Deze verlaging geldt tot 1 juli 2023. Na 1 juli wordt de inflatiecorrectie alsnog doorgevoerd. Daarnaast worden de accijnsverlagingen met de helft teruggeschroefd. De hoge brandstofprijzen worden dus nog steeds gecompenseerd, maar in mindere mate.

Over de brandstofprijs, inclusief accijns, heft de overheid ook btw. Die is voor brandstof 21%. Omdat het een percentage is, beweegt het btw-bedrag mee met de brandstofprijs.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de prijs aan de pomp. Wat de prijs van benzine, diesel en LPG precies wordt, hangt van verschillende factoren af.

Minimumloon

Per 1 juli 2023 gaat het wettelijk brutominimumloon omhoog. Het gaat om een stijging van 3,13 procent. Het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder is bij een volledig dienstverband dan € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag.

Opzegboete bij vast energiecontract

De energiemarkt stond de afgelopen tijd op zijn kop. De prijzen van stroom en gas gingen door het dak. Vanwege die extreem hoge energieprijzen hebben veel leveranciers lange tijd geen vaste contracten aangeboden. Inmiddels zijn de eerste contracten voor 1, 2 of 3 jaar weer beschikbaar.

Vanaf 1 juni is er een belangrijke nieuwe regel ingegaan. Leveranciers berekenen de opzegboete – wanneer u als klant vroegtijdig het contract beëindigd – nu op een andere manier. Naast de looptijd van het contract wordt in de berekening onder andere uw verwachtte verbruik en de prijs van de energie meegenomen. Dat betekent dat de opzegboete aardig in de papieren kan lopen.

Dit doen leveranciers omdat zij energie voor u inkopen op het moment dat u een contract aangaat. Wanneer u het contract vroegtijdig opzegt, gebruikt u een deel van de ingekochte energie niet meer.