Bij veel mensen is de WOZ-beschikking van 2022 inmiddels op de mat gevallen. De huizenmarkt is in beweging, in verschillende regio’s dalen de huizenprijzen langzaam. Toch kan de WOZ-beschikking dit jaar hoger zijn dan vorig jaar.

Dat komt omdat de gemeente voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt naar de cijfers van een jaar eerder. Nu is de peildatum 1 januari 2022, er is dan gekeken naar de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Toen waren de huizenprijzen nog erg hoog. De WOZ-waarde loopt dus niet gelijk met de ontwikkelingen op de woningmarkt en de marktwaarde van woningen.

WOZ-waarde van belang

De WOZ-waarde is wel van belang voor woningeigenaren. Op basis van deze waarde worden onder andere de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting, berekend voor 2023. Ook is de WOZ-waarde van uw woning belangrijk voor de inkomstenbelasting.

Meer belasting

Over algemeen is de regel: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u moet betalen. Dat betekent dat een lagere WOZ-waarde dus interessanter is. Toch kan een hogere WOZ-waarde ook interessant zijn, voornamelijk als u plannen hebt om uw huis te verkopen.

De gemeente berekent de WOZ-waarde van woningen. De Waarderingskamer houdt toezicht op het proces. De stijging (of daling) van de WOZ-waarde kan per gemeente en per woning verschillen. De waarde hangt bijvoorbeeld af van het type woning en de status van het onderhoud.

Nieuw proces

Sinds 2022 is de manier waarop gemeenten de WOZ-waarde bepalen aangepast. Voorheen werd altijd gekeken naar de inhoud van een woning. Nu gaat het om de gebruiksoppervlakte. Daarnaast worden huizen in een gemeente met elkaar vergelijken om de WOZ-waarde te bepalen.

WOZ-waarde opvragen

Weet u (nog) niet wat de WOZ-waarde van uw woning is? Dan kunt u dit gratis opvragen bij het WOZ-waardeloket. Ook kunt u bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Dit kunt u dan weer vergelijken met informatie uit het Kadaster.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dit kunt u doen binnen zes weken nadat u de WOZ-beschikking hebt ontvangen. Niet alleen woningeigenaren, maar ook huurders kunnen bezwaar maken. De maximale huurprijs wordt bijvoorbeeld onder andere bepaald op basis van de woningwaarde.

Bezwaar maken is gratis. Er zijn verschillende bureaus die u hierbij kunnen helpen. Deze bureaus brengen pas kosten in rekening als het bezwaar is toegekend. De kosten zijn van voor de gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van bezwaarmaker.nl.