Traditiegetrouw maken verzekeraars in november de zorgpremies voor het nieuwe jaar bekend. Ook doen zij bestaande klanten een aanbod voor de dekking en premie van 2024.

De premie van de basisverzekering gaat volgend jaar gemiddeld met ongeveer € 12 per maand omhoog. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die woont en werkt in Nederland. De dekking is overal hetzelfde, maar de hoogte van de premie kan wel per verzekeraar verschillen.

Aanvullende verzekering verschilt

Naast uw basisverzekering zijn er verschillende mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Daar betaalt u maandelijks extra premie voor. De premies en de precieze dekking verschillen per verzekeraar. Daarom loont het om de aanvullende verzekeringen van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Let bij het vergelijken van verschillende dekkingen ook goed op de voorwaarden die verzekeraars stellen, ook deze kunnen verschillen.

Extra tip: maak voordat u naar de verschillende verzekeringen gaat kijken eerst een overzicht van de zorg die u verwacht nodig te hebben. Zo kunt u  gericht zoeken naar de best passende dekking.

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2024 gelijk aan het bedrag in 2023, namelijk € 385. Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen om dit bedrag maandelijks te betalen boven op uw premie. Zo hebt u geen onverwachte kosten mocht u het eigen risico nodig hebben. Als u het eigen risico aan het einde van het jaar niet helemaal hebt gebruikt, dan krijgt u het resterende bedrag terug.

Belangrijke wijzigingen

Hieronder zetten we een aantal belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering in 2024 voor u op een rij.

Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

De overheid heeft een strategie uitgewerkt om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen en te behandelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) programma. Dit is nu opgenomen in de basisverzekering.

Valpreventie

Ouderen kunnen een speciaal trainingsprogramma volgen om valongelukken te voorkomen. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Kraamzorg voor langere periode

Op dit moment krijgt iemand minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vergoed uit de basisverzekering. Nu kunnen die uren verdeeld worden over de eerste tien dagen na de bevalling. Die periode wordt verlengd tot maximaal zes weken vanaf de dag van de bevalling. Dit zorgt ervoor dat kraamzorguren flexibeler ingezet kunnen worden.

Paramedische herstelzorg Long Covid

De vergoeding van de paramedische herstelzorg voor Long Covid-patiënten wordt verlengd tot 1 januari 2025. De herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Zorgtoeslag daalt

De zorgtoeslag gaat komend jaar omlaag. De exacte bedragen worden eind van het jaar bekend gemaakt. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren zoals het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het vermogen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Kijk dan op de site van de Belastingdienst. Hier vindt u alle informatie over de inkomensgrens en andere voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag.

Persoonlijk advies

Hebt u vragen over uw huidige zorgverzekering of wilt u graag overstappen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het vinden van de beste verzekering voor u.