Geen nieuw jaar zonder nieuwe hypotheekregels. Ook in 2019 wijzigt weer een aantal regels, bijvoorbeeld voor het maximale leenbedrag, de NHG-grens, hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Ook de schenkingsvrijstelling verandert. Wat betekent dat voor u?

Het is ongetwijfeld de meest gestelde vraag tijdens het eerste adviesgesprek voor een hypotheek: Hoeveel kan ik maximaal lenen? De norm daarvoor blijft in 2019 gelijk aan die van dit jaar. Uitgaande van de verwachte loonstijging van 2,9 procent, dan is er voor alle inkomens een stijging van de maximale hypotheek mogelijk.

NHG: hogere grens, lagere premie

Zelfs een glazen bol kan uw levensloop niet voorspellen. Iedereen kan te maken krijgen met een scheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. En dat heeft een sterke invloed op uw financiële situatie. Misschien kunt u de maandelijkse hypotheeklasten (tijdelijk) niet meer betalen. Een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is in die gevallen uw financiële back-up

Koopt u een woning tot maximaal 290.000 euro dan komt u in aanmerking voor een hypotheek met NHG. In 2018 was deze grens nog 265.000 euro. Komend jaar kunt u dus een duurdere woning kopen. Treft u bijvoorbeeld nog energiebesparende maatregelen dan bedraagt uw maximale hypotheeksom met NHG zelfs 307.400 euro. De premie voor een hypotheek met NHG daalt in 2019 van 1 procent naar 0,9 procent.

Lagere hypotheekrenteaftrek

In 2019 daalt het maximale belastingpercentage waarover u hypotheekrente mag aftrekken met een half procent naar 49 procent. Dat geldt voor huiseigenaren die deze kosten aftrekken over hun inkomen boven de 68.507 euro.

Fiscale bijtelling

Na 1 januari zakt het percentage voor het eigenwoningforfait, dit is een fiscale bijtelling voor uw koopwoning. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.060.000 euro daalt het percentage van 0,7 naar 0,65 procent. Vermoedelijk stijgt volgend jaar wel uw WOZ-waarde, waardoor u het verschil nauwelijks zal merken.

Afbouw Wet Hillen

De Wet Hillen wordt in een periode van 30 jaar afgebouwd, jaarlijks met 3 1/3 procent. Dit heeft als gevolg dat als u de hypotheek hebt afgelost, u toch inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait verschuldigd bent. De Hillen-aftrek is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente. Over 2019 heeft u op uw aangifte inkomstenbelasting nog maar  96 2/3 procent Hillen-aftrek.

Schenkingsvrijstelling

De overgangsregeling voor de schenkvrijstelling vervalt in 2019. Die overgangsregeling houdt in dat ouders tot 100.800 euro belastingvrij kunnen schenken aan hun kinderen, terwijl in het verleden al gebruik is gemaakt van een hoge schenkvrijstelling. Het geschonken bedrag moet wel worden besteed aan een eigen woning of aan aflossing van de eigenwoningschuld.

Meer weten

Vragen of wilt u meer weten over de nieuwe hypotheekregels in uw persoonlijke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op.