Ook in 2018 veranderen weer een aantal hypotheekregels. Wat is bijvoorbeeld uw maximale leenbedrag? Maar ook voor de NHG-grens, hypotheekrenteaftrek, restschuld en het eigenwoningforfait zijn er enkele belangrijke wijzigingen. Welke?

In 2018 gaat het maximale bedrag wat u kunt lenen omlaag, dat heeft te maken met een eerder afgesproken geleidelijke verlaging. Tot nu toe mocht u lenen tot maximaal 101 procent van de waarde van uw woning. Na de jaarwisseling is dat 100 procent. De verlaging betekent dat u de extra financieringskosten of overdrachtsbelasting uit uw spaargeld moet betalen. Daar staat wel tegenover dat u bij de hypotheekaanvraag het inkomen van uw partner voor 70 procent mag meetellen, dat was 60 procent.

NHG-grens

Een scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloos raken zijn van invloed op uw financiële situatie. Wellicht kunt u uw hypotheeklasten (tijdelijk) niet meer betalen. Een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zorgt in deze gevallen voor een financieel vangnet.

De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Vanaf januari bedraagt de gemiddelde huizenprijs 265.000 euro (2017: 245.000 euro). De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is 265.000 euro (100 procent van de marktwaarde). Zijn er in de woning wel energiebesparende voorzieningen aangebracht dan is de kostengrens 280.900 euro (106 procent van de marktwaarde). Voor huizen die duurder zijn kunt u geen hypotheek met NHG afsluiten.

Minder hypotheekrenteaftrek

Is uw belastbaar inkomen 67.072 euro of hoger dan valt u in de hoogste belastingschijf. In dat geval daalt uw maximale hypotheekrenteaftrek naar 49,5 procent, dit jaar is dat nog 50 procent.

Vervallen restschuldregeling

Vanaf volgend jaar vervalt de fiscale restschuldregeling. Dit houdt in dat rente en kosten voor het financieren van een restschuld die u na 1 januari aangaat niet meer aftrekbaar zijn. De restschuldregeling geldt alleen nog voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden vanwege de verkoop van een voormalige eigen woning. De duur van de aftrek is vijftien jaar.

Verlaging eigenwoningforfait

Heeft u een woning met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.060.000 euro? Dan wordt het percentage van het eigenwoningforfait verlaagd van 0,75 procent naar 0,70 procent. In de praktijk zal de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk stijgen, waardoor u de verlaging waarschijnlijk niet in uw portemonnee zult merken.