De derde dinsdag in september is elk jaar weer een belangrijke dag in ons land. Behalve het voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander presenteerde Wopke Hoekstra, minister van Financiën, ook de miljoenennota. In zijn begroting voor het komende jaar staan de maatregelen die het kabinet in petto heeft. Wat betekent dit voor u? We zetten de belangrijkste besluiten van het kabinet op een rij.

Uit de Miljoenennota selecteerden we de belangrijkste wijzigingen op financieel gebied. Uiteraard met speciale aandacht voor de veranderingen in hypotheken en verzekeringen.

  • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2020 verlaagd van 49% naar 46%. Vanaf 2020 daalt de maximum aftrek met 3% per jaar tot 2023.
  • Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 naar verwachting naar 0,60%.
  • Tweeverdieners kunnen in 2020 meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen: om de maximale hypotheek te bepalen mag men het hoogste inkomen vermeerderen met 80% van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70%.
  • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt dit percentage naar 93,33%.
  • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 met 8 tot 10%.
  • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 3 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
    Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
  • De maximale zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 95 per jaar voor meerpersoonshuishoudens en € 67 voor alleenstaanden.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,7% naar 5,45%.