Net voor de zomer viel het kabinet, maar desondanks is er een miljoenennota gepresenteerd. Het demissionaire kabinet heeft plannen gemaakt voor het komende jaar. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen – met name op het gebied van hypotheken en verzekeringen – voor u een rij.

 • De grens van het toptarief in de inkomstenbelasting wordt minder geïndexeerd, waardoor belastingplichtigen eerder te maken krijgen met het hoogste inkomstenbelastingtarief (49,5%). De grens wordt in 2024 € 75.624 (dat zou eerder naar ruim € 80.000 gegaan zijn).
 • In 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat houdt in dat werkgevers volgens de wet verplicht worden om werknemers ten minste een minimumuurloon te betalen. De vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen.
 • De huurtoeslag wordt verhoogd met maximaal 416 euro per jaar.
 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 blijft 0,35%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2024 daalt dit percentage naar 80%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2023 waarschijnlijk met 2% tot 4%.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 stopgezet.
 • De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 440.000 naar € 510.000.
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 blijft gelijk, € 57.000 (dubbel voor fiscale partners).
 • Het huidige tarief in Box 3 wordt met 2% verhoogd naar 34%.
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 12 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
 • Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De zorgtoeslag gaat in 2024 omlaag naar maximaal €127 per maand.

Let op!! Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.