Het kan zomaar gebeuren. Bij een storm beschadigt een losvliegende dakpan of tak een van uw zonnepanelen. Maar wie dekt de schade als uw zonnepanelen zijn beschadigd? Is er verschil tussen een koop- of huurhuis?

Veel mensen hebben tegenwoordig de wens om energieneutraal te wonen of te leven. Zonnepanelen kunnen daar een flinke bijdrage aan leveren. Op het dak van uw huis vangen ze de nodige zonuren en zetten die om in energie. U levert op die manier een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. Maar wat als uw zonnepanelen beschadigd raken? Wie draait er dan voor de kosten op?

Vastgezet of vastgeklikt?

Bent u een huiseigenaar en heeft u zonnepanelen op het dak van uw huis? Dan is het bij schade van belang of uw zonnepanelen zijn vastgezet of vastgeklikt. Zijn de panelen vastgezet, dan dekt uw opstalverzekering de schade. Houdt wel rekening met de hoogte van het verzekerde bedrag. Stel dit eventueel naar boven bij.

Verzekeraars hanteren bij noodweer verschillende maatstaven en dekken bijvoorbeeld niet altijd schade als gevolg van zware storm of hagelbuien. Vraag ons om advies over het wel of niet vergoeden van deze schades.

Zichtbare schade

Het monteren van zonnepanelen op het dak van uw huis met een kliksysteem is een populair alternatief. Ze zijn eenvoudig te plaatsen én te verwijderen. Schade aan uw zonnepanelen met kliksysteem wordt niet gedekt door uw opstalverzekering. Niet alle verzekeraars beoordelen deze zonnepanelen als onderdeel van het onroerend goed. U kunt mogelijk wel een beroep doen op uw inboedelverzekering.

Verder zijn deze panelen eenvoudig en zonder schade te verwijderen van uw dak. Ook door dieven. Let op: zichtbare schade is voor veel verzekeraars wel een voorwaarde om uit te keren.

Huurdersbelang

Als huurder heeft u geen opstalverzekering, maar kunt u de zonnepanelen wellicht verzekeren via uw inboedelverzekering. U heeft als huurder een belang bij deze aan uw huis vastgemaakte voorziening. Het is wel raadzaam om vooraf bij ons te informeren of u een extra verzekering voor uw panelen moet afsluiten.

Advies

Wilt u een zonneklaar advies over het verzekeren van uw panelen? Neem dan contact met ons op.