Het is u vast niet ontgaan. Uw aangifteformulier over 2020 lag de afgelopen weken op de deurmat of zat in uw berichtenbox (DigiD). De Belastingdienst rekent er dit jaar op dat uw formulier niet voor 1 mei, maar voor 8 mei binnen is. Veel belastingbetalers vergeten soms (deels) aftrekbare kosten. Dat is jammer, want u loopt daarmee belastingvoordeel mis. Wilt u weten welke?

Snelheid is de afgelopen jaren het toverwoord van de Belastingdienst. Zo is uw digitale aangifteformulier al grotendeels ingevuld. U hoeft de gegevens alleen nog maar te controleren of aan te vullen.

Ook in de afhandeling van de aangiftes heeft de Belastingdienst de laatste jaren flink tempo gemaakt. Is uw ingevulde formulier voor 1 april binnen, dan krijgt u zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wacht u tot na 1 april, dan krijgt u later bericht. Al probeert de Belastingdienst ook deze groep vóór 1 juli te berichten.

De Belastingdienst geeft mensen vanwege technische problemen een week langer de tijd om hun aangifte te doen. De inlevertermijn loopt nu tot 8 mei in plaats van 1 mei.

Ook de termijn om vóór 1 juli bericht te krijgen, verschuift met een week. Wie voor die datum wil horen of hij of zij geld terugkrijgt of juist moet betalen, moet nu voor 8 april aangifte doen. Dat was 1 april.

Loop geen belastingvoordeel mis

Door het jaar heen heeft u verschillende kosten gemaakt die mogelijk (deels) aftrekbaar zijn. Bijvoorbeeld de kosten rondom het afsluiten van een hypotheek. Vergeet u die gegevens in te vullen dan loopt u belastingvoordeel mis. Bij een hypotheek zijn verschillende aftrekbare kosten, zoals afsluit-, advies-, taxatie- en notariskosten. Die kunnen aardig oplopen.

Boeterente ook aftrekbaar

Door de lage hypotheekrente sluiten veel mensen hun hypotheek voor het aflopen van de rentevastperiode, over naar een hypotheek met een lager rentetarief. In dat geval betaalt u vaak een boete aan uw huidige geldverstrekker. Ook de boeterente is aftrekbaar. Het is wel slim om vooraf een berekening te maken of u de betaalde boeterente kunt wegstrepen tegen de lagere hypotheekrente.

De hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen huis is aftrekbaar. Door de lage rentepercentages daalt echter ook uw hypotheekrenteaftrek.

Aftrekbare verzekeringspremies

Ook premies voor bepaalde verzekeringen zijn (deels) aftrekbaar op uw aangifteformulier. Zo is bijvoorbeeld voor zzp’ers en andere zelfstandigen de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Maar er zijn meer aftrekbare premies:

  • arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking;
  • lijfrenteverzekering of fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct.


Vergeet deze premies vooral niet in te vullen op uw belastingformulier. Keert een van deze verzekeringen uit, dan moet u over het bedrag wel belasting betalen. De hoogte van dat bedrag is ook afhankelijk van uw belastingschijf. De Belastingdienst rekent tegenwoordig met twee belastingschijven. Een basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,50 procent voor inkomens hoger dan 68.507 euro.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst werkt ook voor de aangifte van 2021 met een voorlopige belastingaanslag. Maandelijks betaalt u alvast een vast bedrag vooruit. Controleer ook hier uw gegevens en bedragen. Mogelijk is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie en is dat van invloed op uw voorlopige aanslag. Neem dan contact op met de Belastingdienst.