Uw testament, het is geen leuk en gezellig gespreksonderwerp. Toch is het ontzettend belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Want hoe zijn de zaken geregeld als er onverhoopt iets met u gebeurt? Bij de notaris kunt u al uw wensen vast laten leggen. Dat geeft een gerust gevoel voor uzelf en het zorgt ervoor dat uw nabestaanden weten waar ze aan toe zijn.

Een testament is niet verplicht. Hebt u geen testament, dan is de verdeling van de erfenis bij wet geregeld. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner krijgt dan de erfenis. Wilt u iets anders vastleggen? Of hebt u aanvullende wensen als het gaat om de nalatenschap? Dan kunt u dat vastleggen in een testament.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een testament op willen stellen. Zo kunt u namelijk veel meer vastleggen dan de vaststaande regels volgens de wettelijke verdeling in het erfrecht. We zetten een aantal belangrijke redenen voor u op een rij.

Samenwonen

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap, dan bent u volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Uw nalatenschap gaat dan naar de erfgenamen volgens de wettelijke bepaling. In een testament kunt u vastleggen dat u toch elkaars eerste erfgenaam bent.

Soms worden er ook al afspraken over bijvoorbeeld de woning vastgelegd in een samenlevingscontract. Om alles in uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk te regelen, kan het handig zijn om persoonlijk advies in te winnen.

Schenking

Wilt u een mooi sieraad met emotionele waarde nalaten aan een goede vriend of vriendin, een mooi kunstwerk weggeven aan een museum of een bedrag schenken aan een goed doel? Dan kunt u dat legaat – zoals een dergelijke schenking genoemd wordt – vastleggen in uw testament.

Eigen bedrijf

Na overlijden wordt uw bedrijf vaak automatisch eigendom van uw erfgenaam. De exacte invulling hiervan is afhankelijk van de soort onderneming. Wilt u hier iets anders over vastleggen? Dan kan dat in een testament.

Afwikkelen erfenis

In een testament kunt u iemand aanwijzen die de afwikkeling van de erfenis in goede banen leidt. De zogenoemde executeur kan een familielid of vriend zijn, maar ook een externe deskundige.

Met een duidelijk testament en een executeur kunt u onenigheid in uw familie rond de erfenis zo veel mogelijk voorkomen.

Erfbelasting

De ontvanger van een erfenis moet hierover belasting betalen. In een testament kunt u bepaalde afspraken en voorwaarden opnemen om ervoor te zorgen dat de erfbelasting zo gunstig mogelijk uitpakt.

Wettelijke bepalingen

Naast alle zaken die u zelf kunt vastleggen in een testament is een aantal zaken bij wet geregeld. Overlijdt een van de ouders, dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Zij krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag kunnen zij pas opeisen als beide ouders zijn overleden. Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan op of na 1 januari 2018? Dan valt een erfenis niet in de gemeenschap van goederen.