Bij een notaris een testament laten opmaken voor uw nalatenschap? Waarschijnlijk is die gedachte nog niet bij u opgekomen. U staat nog vol in het (arbeids)leven. Toch is het in een aantal gevallen verstandig om nu al uw nalatenschap vast te leggen. Wilt u weten in welke situaties?

Wel of geen testament? Uiteraard is de keuze aan u. In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap gebeurt na uw overlijden. Dan hebben we het over uw huis, vermogen en misschien zelfs schulden. Wie krijgt welk deel van uw nalatenschap? Maar misschien wilt u juist iemand geen aanspraak laten maken op een deel van uw erfenis. Ook dat is mogelijk. Of uw nalatenschap schenken aan een goed doel (lees ook: legaten). In uw testament kunt u zelfs een familielid of een vriend aanwijzen die erop toeziet dat uw testament wordt uitgevoerd.

Geen testament, dan wettelijke verdeling

Veel mensen hebben geen testament opgesteld. In dat geval geldt bij overlijden de wettelijke verdeling. U heeft dan geen keuze wie welk deel van uw erfenis krijgt. In de praktijk betekent dat uw echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner en kinderen als eerste aan de beurt komen. Zijn die er niet dan volgen de familieleden in de tweede lijn zoals ouders, broers en zussen. Als die er ook niet (meer) zijn, dat gaat men nog verder kijken.

Belangrijke rol

Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor een testament. Bijvoorbeeld als u iemand of een organisatie een legaat wilt nalaten. Maar ook bij het kiezen van een testamentair executeur, het starten van een eigen bedrijf, samenwonen of trouwen, een samenlevingscontract of het verminderen van de erfbelasting speelt een testament een belangrijke rol.

In deze zes gevallen is een testament ook belangrijk:

Legaat

Wilt u een bijzonder schilderij na uw overlijden aan een museum schenken? Een sieraad met emotionele waarde aan uw huishoudelijke hulp nalaten? Of een geldbedrag aan het KWF schenken? In uw testament kunt u dat legaat vastleggen.

Samenwonen

Ook bij samenwonen (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap) kan een testament een rol spelen. Bij overlijden gaat de erfenis dan naar uw partner of kinderen.

Samenlevingscontract

Woont u samen en heeft u al een samenlevingscontract, dan zijn de afspraken, bijvoorbeeld over het huis, al vastgelegd. Is er geen contract, dan kunt u de onderlinge afspraken ook vastleggen in een testament.

Eigen bedrijf

Na overlijden wordt uw bedrijf automatisch eigendom van uw partner of van een van de kinderen. Wilt u dat niet, dan moet u dat in een testament vastleggen. Het voorkomt bovendien een familieruzie. Is uw kind(eren) of partner een briljant ondernemer dan hoeft u niets te doen. Bij hem of haar is de voortzetting van uw onderneming in goede handen.

Afwikkelen erfenis

Wilt u de afwikkeling van erfenis door een deskundige laten doen? Leg dan in uw testament vast wie er testamentair executeur wordt. De meeste familieruzies ontstaan bij het verdelen van de erfenis.

Drukken erfbelasting

Over een erfenis moet een ontvanger erfbelasting betalen. Een notaris kan in een testament afspraken en voorwaarden opnemen zodat de erfbelasting wordt verminderd.