Nabestaanden achterlaten met onverwacht hoge uitvaartkosten. Dat is het laatste wat het overgrote deel van de mensen wil, zo blijkt uit onderzoek. Driekwart sloot al een uitvaartverzekering. Maar dekt deze verzekering alle kosten?

Een overlijden is al verdrietig genoeg. De financiële pijn voor uw nabestaanden komt vaak pas later, als blijkt dat uw uitvaart niet zo goed was geregeld als u vooraf dacht. Uw nabestaanden worden dan – vaak als gevolg van onderverzekering – geconfronteerd met extra kosten. En dat is het laatste wat u wilt!

Extra wensen

Onderverzekering ontstaat op verschillende manieren. Zo kan uw verzekering niet meer aansluiten bij uw wensen. Een handige tip is om uw wensen eens in de zoveel tijd op te schrijven of te controleren. Zijn uw wensen nog hetzelfde? Zijn de kosten om uw wensen te realiseren inmiddels gestegen? Via een standaardoverzicht kunt u de totale kosten voor uw uitvaart berekenen.

Hoge grafkosten

Veel gemeenten brengen grafkosten in rekening en verhogen deze kosten ook tussentijds. Hiermee is mogelijk (nog) geen rekening gehouden bij het afsluiten van uw verzekering. Voorkom verrassingen en breng deze grafkosten op tijd in beeld. Als u wilt, helpen we u daarbij graag.

Geldverzekering

Veel mensen hebben een (natura) pakketverzekering afgesloten. Hierbij vergoedt uw verzekering de meest voorkomende producten en diensten van een uitvaart. Maar kosten voor bijvoorbeeld bloemen of een grafsteen vallen vaak buiten uw verzekering en worden niet vergoed. Met een aanvullende geldverzekering krijgen uw nabestaanden in dat geval een bedrag uitgekeerd om deze extra kosten te dekken.

Indexatie

Heeft uw verzekering geen indexatie dan blijven uw premies en het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk, terwijl de uitvaartkosten jaarlijks stijgen. Op den duur bent u dan onderverzekerd. Dit voorkomt u door een verzekering met indexatie te nemen. Hierdoor stijgt de premie jaarlijks, maar gaat ook uw verzekerd bedrag omhoog. De kans op financiële tegenvallers bij een uitvaart is dan een stuk kleiner.

Wilt u meer informatie? Of bekijken of uw wensen nog passen binnen uw huidige verzekering? We kijken en denken graag met u mee.