Zonne- en windenergie leveren een flinke bijdrage aan een schoner milieu. Dat besef dringt ook bij veel mensen door en velen schaffen daarom zonnepanelen aan. In het verleden werd de aanschaf van zonnepanelen gesubsidieerd, maar dat is afgeschaft. U kunt nog wel de btw (21 procent) voor de panelen terugvragen! Hier zijn sinds 1 januari 2019 wel extra regels aan verbonden.

Gemiddeld liggen zonnepanelen ongeveer 25 jaar op het dak van een huis. Steeds vaker krijgen we te maken met uitersten in het weer: extreem hoge of lage temperaturen, sneeuw, ijs, hagel en stormen. Die extreme weersomstandigheden leveren vaak schade op.

Brand

Hoewel de kwaliteitsnormen van zonnepanelen en omvormers flink zijn verbeterd, kunnen slechte installatie of een ondeugdelijke afvoer van warmte tot schade of zelfs brand leiden. Het belang van goed onderhoud wordt dan ook nadrukkelijk onderstreept.

Dekt uw verzekering altijd de schade aan uw panelen? Niet altijd. Heeft u een eigen huis? Dan is de schade aan vastgeschroefde panelen in principe gedekt binnen uw opstalverzekering. Zijn uw zonnepanelen vastgeklikt op het dak? Dan dekken niet alle verzekeringsmaatschappijen de schade.

Diefstal, schade of noodweer

Niet alle verzekeraars zien zonnepanelen als onderdeel van het onroerend goed. Bij schade of brand kunt u mogelijk wel een beroep doen op uw inboedelverzekering. Ook de vraag wat precies noodweer is, verschilt per verzekeraar. Ook de diefstal van uw panelen is niet altijd verzekerd. Vraag ons daarom altijd om advies over het wel of niet vergoeden van deze schades.

Verder is het belangrijk om ons op de hoogte te brengen van het plaatsen van zonnepanelen. Mogelijk is het verzekerde bedrag niet toereikend. Op deze manier voorkomt u dat dat u onderverzekerd bent.

Woont u in een huurhuis en heeft u zonnepanelen, dan zijn deze mogelijk te verzekeren via uw inboedelverzekering. Als huurder heeft u namelijk een belang bij deze vastgemaakte panelen. In sommige gevallen moet u wel een extra verzekering afsluiten.

Een goed advies over het verzekeren van uw zonnepanelen is essentieel. Meer weten? Neem dan contact met ons op.FacebookTwitterLinkedIn

Klik hier voor onze privacyverklaring.